Insedno

photo

Konsultacje księgowe

FORUM ziaidp.com.pl
 • Ziaidp

 • Zarządzanie plikami "...

Zarządzanie plikami "cookie"

Polityka Prywatności plików ,,cookies”. 

 

Administrator - Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach ,,cookies”.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Podczas korzystania przez Państwa ze Strony internetowej: http://www.ziaidp.com.pl/ (dalej: ,,Strona internetowa”), na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki tzw. pliki ,,cookies” (w szczególności pliki tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.
 2. Polityka Prywatności plików ,,cookies” określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików ,,cookies” gromadzonych przez Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze.
 3. Definicje:

a)     Administrator - oznacza Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 38D/37, 65-536 Zielona Góra wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numeremKRS 0000596157, NIP 9291871341, REGON 362680030, zwaną dalej „ZIAIDP;

b)    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystacie Państwo ze strony internetowej ZIAIDP;

c)    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej;

d)    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Strony internetowej;

e)    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej.

 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików ,,cookies” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików ,,cookies” na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobie korzystającej ze Strony internetowej.
 2. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików ,,cookies” może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wobec osoby korzystającej ze Strony internetowej, ZIAIDP stosuje pliki ,,cookies” umożliwiające identyfikację Państwa przeglądarki lub urządzenia.
 4. Pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości
  i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

MOŻLIWE RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES:

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Państwa Urządzenia.
  W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Państwa Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. 2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików ,,cookies”:

a)     Cookies sesyjne(session cookies): są przechowywane na Państwa Urządzeniu
i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa Urządzenia. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju ,,cookies” pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację
i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Stronie internetowej;

b)     Cookies stałe (persistent cookies):są przechowywane na Państwa Urządzeniu
i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa Urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa Urządzenia;

 1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych ZIAIDP. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki ,,cookies”. ZIAIDP nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki ,,cookies”, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę ,,cookies”. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznali się Państwo z ich politykami ,,cookies”.

 

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES:

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

1.1.         Konfiguracji serwisu (nie dotyczy):

a)     dostosowanie zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze Strony internetowej;

b)     rozpoznanie Państwa Urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c)     rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

2.2.      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej (nie dotyczy):

a)     pliki ,,cookies” pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa Urządzenia
i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;

b)     poprawną obsługę Strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań na Stronę internetową ZIAIDP.

3.3.     Analiz i badań oraz audytu oglądalności (nie dotyczy):

a)     tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości[EH1] .

4.4.     Świadczenia[EH2]  usług reklamowych (nie dotyczy):

a)     dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Strony internetowej reklam, usług
i produktów firm trzecich.

5.5.     Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach[EH3] :

a)     zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

b)     wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych:

 1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 3.  Za pomocą plików ,,cookies” i Google Analytics stosowanej na Stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z Państwa preferencjami (profilowanie).
 4. Podmioty trzecie takie jak dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki ,,cookies” oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Państwa wizyty na Stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:

a)    Dostawcy usług analitycznych:Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują Państwa dane, dostępne jest pod linkiem:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

b)    Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich (nie dotyczy):Strona internetowa wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku można udostępnić informacje w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteście Państwo zalogowani
w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Państwa aktywność
z kontem, które posiadacie Państwo w ich portalach. Dlatego należy przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznać się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES:

 1. Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików ,,cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki ,,cookies” do Państwa Urządzenia. Zmiany ustawień dotyczące plików ,,cookies” możecie Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ,,cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ,,cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Informacje o zarządzaniu plikami ,,cookies” na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 3. Ograniczenie stosowania plików ,,cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej ZIAIDP.
 4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików ,,cookies” będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 5. Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki ,,cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używacie.
 6. W celu wyłączenia pików ,,cookies” należy postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej:

a)     W przypadku korzystania z przeglądarkiInternet Explorer— w menuNarzędzianależy kliknąć polecenieUstawienia internetowei wybrać kartęPrywatnośća następnie w obszarzeUstawieniaprzesunąć suwak na sam dół;

b)     W przypadku przeglądarkiMozilla Firefox— z menu głównego należy wybrać polecenieOpcjei przejść na kartęPrywatność, a potem odznaczyć opcjęAkceptuj ciasteczka.

c)     W przypadku przeglądarkiGoogle Chrome— z menu głównego należy wybrać polecenieUstawienia,a następnie kliknąć odnośnikPokaż ustawienia zaawansowane. W dalszej kolejności należy kliknąć przyciskUstawienia treścii zaznaczyć opcjęZablokuj pliki cookies;

d)     W przypadku przeglądarkiOpera— z menu głównego należy wybraćUstawieniaa następniePreferencje. Dalej należy przejść na kartęZaawansowanei w sekcjiCiasteczkazaznaczyć opcjęNigdy nie akceptuj ciasteczek.

 1. Po wyłączeniu obsługi plików ,,cookies” należy usunąć zapisane wcześniej pliki ,,cookies” ze swojej przeglądarki.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

 1. Polityka Prywatności plików ,,cookies” może być przez ZIAIDP zmieniana lub aktualizowana.
 2. 2.     Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronieinternetowej http://www.ziaidp.com.pl/

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności plików ,,cookies” należy kierować na adres siedziby Administratora bądź za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@ziaidp.com.pl

 [EH1]Czy w takim celu wykorzystujecie Państwo pliki cookies?

 [EH2]Czy w takim celu wykorzystujecie Państwo pliki cookies?

 [EH3]Do zweryfikowania przez osobę, która stronę robiła albo nią administruje czy te zapisy zostawić?

Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzanie plikami "cookie". ZAMKNIJ